Mottomuz

Sürdürülebilirlik:
Sürdürülebilirlik, mevcut ihtiyaçları karşılamak için mevcut nesillerin kaynaklarını tüketmemesi gerektiğini, böylelikle gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları kullanmalarına olanak sağlayacak bir denge kurulması gerektiğini ifade eder. Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri içerir.

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesini içerir. Bu, temiz enerji kullanımı, atık yönetimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi konuları kapsar.

Bizler de KLİVET olarak bu seneki Mottomuzu SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK olarak belirledik.
Sempozyum kapsamında Sürdürülebilirlik Mottosunda aşağıdaki konuları Planlamalarımıza aldık.

  • Kongre programını ve materyalleri dijital olarak paylaşacağız. Sizlere çevrimiçi platformumuz aracılığıyla bilgilendirmeler yapacağız. Böylece kağıt kullanımını azaltırken enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.
  • Sempozyumumuzu gerçekleştireceğimiz Titanic Deluxe Belek Otel ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Sıfır karbon hedefine uyumlu yiyecek ve içecek seçenekleri sunulacaktır. Organik, yerel ve sürdürülebilir tarım ürünlerini tercih edilecektir.
  • Kongre materyallerini, baskı ve promosyon ürünlerini sürdürülebilir malzemelerden seçeceğiz. Geri dönüştürülmüş kağıt kullanıp yalnızca gerektiğinde çıktı almayı hedefliyoruz.
  • Sempozyumla ilişkili sera gazı emisyonlarını telafi etmek için karbon denkleştirme projelerine katkıda bulunacağız. Tema Vakfı ile işbirliği yapılacak ve ağaç dikimi veya yenilenebilir enerji projelerine katkıda bulunacağız.
  • Sempozyum alanında geri dönüşüm noktaları oluşturulacaktır.